QUI SOM

“atencionadomicilio.com” – Bospra, S.L., neix a Barcelona com una entitat titular de serveis a les persones. La seva naturalesa jurídica és la de una entitat privada d’iniciativa mercantil, en un sector d’activitat que comporta un alt nivell d’exigència i de qualitat en la prestació dels serveis:

  • ATENCIÓ A LES PERSONES
  • NETEJA I AJUDA DOMÈSTICA

En “atencionadomicilio.com”Bospra, S.L., disposem de personal propi amb molta experiència i professionalitat, garantint a cada client una atenció personalitzada i adaptada a les seves necessitats.

prioridades

EL NOSTRE COMPROMÍS PROFESSIONAL

“atencionadomicilio.com”Bospra, S.L., compromet la seva activitat al compliment de les condicions funcionals i les obligacions estipulades per a les entitats titulars de serveis socials a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, de la Generalitat de Catalunya i en conseqüència:

  • La nostra activitat s’organitza mitjançant la intervenció de personal preparat i amb el suport dels recursos adequats.
  • La nostra activitat s’orienta a prevenir l’exclusió social i a promoure la prestació del suport personal, d’atenció i d’ajuda a les persones, especialment a aquelles que requereixin un major esforç col·lectiu i solidari per part de tots.
  • La nostra activitat es realitza amb escrupolós respecte als drets dels usuaris dels serveis socials, en especial, el dret a la seva intimitat i el dret a no ésser discriminat/a i a ésser tractat/a amb el respecte i la consideració deguda a la seva dignitat.
  • El nostre objectiu és ajudar a cada persona a millorar la seva qualitat de vida al seu domicili i durant la seva estada en hospital, clínica o residència geriàtrica.